NYHET FRA BS&B - TR™ SERIEN

Sprengblekk benyttes som kjent for å beskytte personell og materiell for uønsket trykkoppbygging i rørsystemer. Øker trykket f.eks. ved brann eller feil i prosessanlegget, vil et sprengblekk kontrollert bryte sammen slik at prosessmediet føres til dertil egnet sted.
Skrevet den 08.03.2019, 00.00
NYHET FRA BS&B - TR™ SERIEN

BS&B har nylig lansert en ny holder som vil forbedre kraftfordelingen under innspenning av sprengblekket ved montasje i rørledningen. Den nye holderen kalles TR™ Serien og vil ha de samme egenskapene som standard holdere Type SRB-7RS, men er designet med et utvidet sete for å fordele lasten over en større flate.

Det nye setet forhindrer at man overtrekker holderen ved montering, og unngår dermed følgeskader på selve sprengblekket. Alle typer sprengblekk (uavhengig av leverandør) er sensitive for overtrekking av boltene under montasje. Dersom det brukes for høyt moment ved innmontering kan sprengblekket få en skade som kan føre til at det aktiveres ved et annet trykk enn det er designet for.

I bruksanvisningen for montasje av sprengblekk blir det henvist til å benytte tradisjonelle komprimerte fiberpakninger, men vi har ofte erfart at våre kunder benytter såkalte «spiral wound»-pakninger istedenfor. Denne pakningstypen krever imidlertid et høyere moment ved tiltrekking av boltene enn de komprimerte fiberpakningene. Dette har vi sett resultert i overtrekking av selve sprengblekket og deformering i metallet. Resultatet kan bli at sprengblekket brister ved et lavere trykk enn det har vært beregnet for.

TR drawing1.jpg

Et annet problem ved overtrekking har vært i de tilfeller hvor selve rørgaten ikke har vært i vater under innmontasje av holder/sprengblekk, og en drar til boltene ekstra om rørgaten «gliper» litt. Resultatet blir som nevnt ovenfor.

Med det nye setet i TR-serien har vi nå fått en større overflate som momentet kan spres utover, slik at en eventuell overtrekking absorberes bedre enn hos de tradisjonelle holderene. Dermed kan også «spiral wound»-pakningen benyttes som anbefalt pakning om dette er ønsket.