Ledig stilling ved Skui: Energisk QHSE-leder

Vi leter etter noen med store sko! Dagen har kommet og vår evigunge og dyktige QHSE-leder har besluttet å pensjonere seg, til tross for iherdige protester.
Skrevet den 31.03.2023, 00.00
Ledig stilling ved Skui: Energisk QHSE-leder

Vi leter derfor etter hans erstatter, og gleder oss til å finne vår nye stjerne til vår familie.

QHSE leder vil ha operativt ansvar for kvalitetsstyring og HMS inklusive ytre miljø, samt ivareta ledelsessystemet for virksomheten på vegne av daglig leder.

Et utvalg av ansvar og oppgaver som vår nye kollega må håndtere:

 • Kontrollere etterlevelse og veilede alle brukere av ledelsessystemet
 • Utarbeide og følge opp planer for kvalitet og HMS, QHSE årsplan, månedsrapporter og underlag til ledelsens gjennomgåelse
 • Koordinere og registrere data i klimaregnskap
 • Koordinere HMS risikovurderinger og valg av miljøaspekter
 • Utføre internrevisjoner
 • Utføre leverandørgodkjenning og revisjoner av leverandører
 • Ivareta kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering
 • Koordinere og følge opp vernerunder
 • Ansvar for elektronisk kjemikalieoversikt, stoffkartotek
 • Ansvar for struktur og oversikt for prosedyrer og maler
 • Kontrollere oppdatering og gyldighet av - og innenfor eget ansvarsområde godkjenne - ledelsesdokumenter, prosedyrer og maler.
 • Ansvar for ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering
 • Ansvar for samsvarsevaluering av lover, forskrifter og standarder
 • Ansvar for at bedriften er godkjent som leverandør i kundenes leverandørregistre hvorav de viktigste er Magnet JQS og Achilles AMT, samt koordinere utfylling av evalueringsskjema fra kunder.

Kompetanse innen:

 • Kvalitetsstyring
 • HMS
 • Miljø og klima
 • Revisjon
 • Kjennskap til ISO 9001 kvalitetsstyring, ISO 45001 Arbeidsmiljø og ISO 14001 Miljøstyring, klimaregnskap og forankring av prosesser iht FN’s Bærekraftsmål.
 • Fordel med kunnskap om oljebransjens kvalitetsstyrings- og HMS-krav (NORSOK)
 • Fordel med teknisk utdanning slik at det kan opparbeides forståelse av produktene vi selger

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, da du daglig samarbeider med alle avdelinger internt, våre kunder og våre leverandører
 • Strukturert, systematisk og analytisk
 • Evne til å håndtere mange små og store saker samtidig
 • Selvstendig

Stillingen rapporterer til daglig leder.

Arbeidssted:

Ved hovedkontoret på Skui i Bærum: Årenga 8, 1340 Skui.

Spørsmål om stillingen:

Adm. direktør Tina Ree Eines,
Mobtlf: 902 05 921, mail: eines@haakonellingsen.no