HYDROVAC™ Oil Purifier er vår egenutviklede oljerenser. Denne benyttes på offshoreinstallasjoner, på skip og til verksteder. HYDROVAC™ Oil Purifier fjerner vann og gass fra olje. Oljerenseren leveres i EX-versjoner til offshore bruk, samt to standardmodeller som benyttes mer på skip og i verksteder. Vi har langvarige rammeavtaler med flere norske verft på levering av slikt utstyr.

Fordelene med HYDROVAC™ Oil Purifier fra Haakon Ellingsen AS

 • Fjerner vann og gass fra smøremiddel og hydraulisk væske
 • Forlenger levetiden til oljen
 • Reduserer slitasje i systemet
 • Kan forhindre/utsette ikke planlagt nede-tid

Karakteristikk av HYDROVAC™ Oil Purifier

 • Fjerner 100 % av fritt vann og gasser effektivt
 • Fjerner >90 % av emulgert vann og gasser
 • Mobil plug-and-play teknologi
 • Kompakt design for enkel bruk i begrenset område
 • Mobil, stasjonær og skapversjon med eller uten hjul – kompakt (PureClean og PureGo)
 • Lav vekt
 • Kapasitet inntil 600 l/hr
 • Oljeviskositet mellom 10 og 700 cSt @40°C
 • Tilpasset etter behov
 • ATEX godkjent versjon (PureEx og PureFlex)
Billede