Bærekraftsrapport for 2023

Haakon Ellingsen AS sin Bærekraftsrapport for 2023 gir en grundig oversikt over de tiltakene som ble iverksatt i løpet av året for å fremme bærekraft innen selskapet. Rapporten fremhever ikke bare hvilke konkrete handlinger vi har gjennomført, men også de viktige målene vi har oppnådd så langt.
Skrevet den 27.05.2024, 00.00
Bærekraftsrapport for 2023

Rapporten ser også fremover mot 2030 og skisserer vår langsiktige strategi for å nå våre ambisiøse bærekraftsmål. Vi har satt klare delmål som skal hjelpe oss å følge fremdriften, samt sikre kontinuerlig forbedring og ansvarlighet.

Vi er forpliktet til å opprettholde en åpen og transparent dialog med våre interessenter, og bærekraftsrapporten er en viktig del av denne kommunikasjonen. Den gir innsikt i hvordan vi arbeider for å skape verdi for både våre kunder og samfunnet som helhet, samtidig som vi ivaretar miljøet.