Stor leveranse av HYDROVAC oljerensere til Brasil

Haakon Ellingsen AS har sikret seg en viktig kontrakt til Brasil for levering av oljerensere (purifiere) til et stort lokalt rederiselskap. Leveransen er et betydelig gjennombrudd i det brasilianske markedet for Haakon Ellingsen AS, som leverer sine egenutviklede systemer bl.a. til det maritime markedet.
Skrevet den 01.02.2024, 00.00
Stor leveranse av HYDROVAC oljerensere til Brasil


Webredaksjonen har tatt en prat med produktansvarlig Stian Olsen og direktør for forretningsutvikling Kurt Parkstad, som begge nylig har vært i Rio de Janeiro og forhandlet frem denne viktige avtalen.

Først Stian – hva slags produkter er det som inngår i denne leveransen?
- Dette er våre egne produkter (HYDROVAC™) som vi produserer i vårt verksted på Skui utenfor Sandvika. Kort fortalt så er dette maskiner som fjerner uønskede vannmolekyler som av ulike årsaker kan ha kommet inn i hydraulikk- og smøreolje, og dermed forringer kvaliteten på oljen. Vann i olje kan forårsake store og alvorlige skader på de systemene som er avhengig av kontinuerlig smøring.

Til hvilke applikasjoner skal kunden bruke disse maskinene?
- Kunden vår, som er en brasiliansk reder skal over tid modernisere hele flåten sin av ulike type spesialfartøyer, og da ønsker de å installere oljerensere på propellsystemene ombord. Dette gjelder både på fremdriftssystem og sideforskyvning, såkalte thruster-systemer.

Hva skiller så HYDROVACfra konkurrerende produkter?
- Det viktigste er nok effektiviteten. HYDROVAC™bruker en kombinasjon av vakuum og luft og disse teknologiene sammen bidrar til en veldig effektiv fjerning av vann. Vi snakker her om fritt vann, emulgert vann, dvs. vannmolekylene har blandet seg med oljen, og oppløst vann hvor oljen har “absorbert” vannet. Flere konkurrerende system fjerner kun det frie vannet og har derfor sine begrensninger. Vår HYDROVAC™fjerner 100% av fritt vann, bryter opp emulsjoner og fjerner over 90% av det oppløste vannet.

Ja Kurt, hvordan har dere klart å få til et gjennombrudd i et marked som ligger så langt vekk fra Norge?
- I Brasil, som så mange andre steder utenfor Norge, er det viktig med solide lokale samarbeidspartnere som har kunnskap og erfaring innenfor de markedene der vi ønsker å være. HYDROVAC™er som nevnt vårt eget produkt, og da ligger hele verden der som en mulighet. Strategisk har vi valgt noen sentrale geografiske områder, deriblant Brasil der vi ser stor aktivitet i tiden fremover. Men igjen, vi er avhengig av lokale krefter, det er de som har markedskompetansen og relasjonene til kundene.

- En annen faktor som også er veldig viktig er tilgangen på lokalt service-personell. Våre maskiner skal installeres, kobles opp mot eksisterende systemer og testes før de settes i drift. Ved valg av samarbeidspartner i Brasil var det en forutsetning at dette var på plass. Det var også viktig at vår kunde og vår lokale samarbeidspartner allerede hadde gode relasjoner når vi posisjonerte oss inn mot dette prosjektet.

Når starter leveransene Stian?
- Ordren er delt inn i fire separate leveranser hvor første leveranse er planlagt nå rett før jul. Deretter fortsetter leveransene gjennom de neste 8 månedene, og de siste maskinene sendes til Brasil i august 2024. Det blir stor produksjon av nye maskiner ved vårt verksted nå de neste månedene.

Hva kan denne ordren bety for mersalg andre steder i verden Kurt?
- Det er ikke tvil om at dette er en viktig referanseordre vi må spinne videre på. Det maritime markedet er stort både her hjemme og i utlandet. I første omgang skal vi nå gjennomføre dette prosjektet med stil slik at vi har en fornøyd kunde i Rio. Samtidig skal vi sammen med våre distributører legge en plan for hvordan vi sammen skal lykkes både hos andre store kunder i Brasil, og andre prioriterte markeder globalt. Det blir en spennende tid fremover.

Avslutningsvis Kurt; det er stort søkelys om dagen på klima og miljø, hva kan HYDROVAC™som oljerenser bidra med?
- Ja det er mye. Mer enn vi kanskje tenker over i det daglige. Med bruk av HYDROVAC™så forlenges levetiden på oljen med mange år. Hvert år destrueres millioner av liter med olje fordi den ikke blir tatt vare på. Dette er totalt unødvendig. Hele verdikjeden med destruering bidrar negativt til CO2 utslipp. En annen viktig faktor er at ren olje reduserer risiko for feil på utstyr og maskiner. Godt olje-vedlikehold bidrar til lengre levetid på utstyr og det er godt for miljøet. Disse miljømessige faktorene har også en betydelig positiv økonomisk konsekvens ved mindre driftsstans, lavere investeringer, mindre risiko og økt sikkerhet rundt arbeidsplassen.

Det er derfor maskinene er grønne!

Les pressemeldingen her