Menneskerettigheter

 

Vi anerkjenner og arbeider for å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi følger UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Prinsippene er gitt i våre Etiske retningslinjer internt og i Code of Conduct som gjelder for leverandører og kunder.

 

Aktsomhetsvurdering

Hvert år gjennomfører vi en aktsomhetsvurdering for å kartlegge vår innvirkning på menneskerettigheter, arbeideres rettigheter og miljø.

 

Åpenhet

Vi har full åpenhet om vårt arbeide for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø. Den som ønsker mer informasjon om vårt arbeide kan kontakte oss og vi vil svare innen tre uker. Forespørsel kan sendes til: qa@haakonellingsen.no

 

Varsling/ klage

Vi ber alle varsle hvis vi direkte eller indirekte krenker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller miljø. Den som varsler vil ikke bli straffet eller bli skadelidende på grunn av varselet og varsler holdes anonym der dette ønskes. Kvalitetsansvarlig rapporterer varsel til Daglig Leder som beslutter tiltak for å ivareta varselet. Varsler holdes orientert om tiltak og resultat av tiltak.

Varsel sendes til: qa@haakonellingsen.no

 

Referanser:

FNs bærekraftsmål
UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv
OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv
OECDs veiledning for aktsomhetsvurdering
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

 

Bilde

Code of Conduct

Code of Conduct HEAS.pdf