Bærekraftsrapport

 

Haakon Ellingsen AS har i lang tid fokusert på å ha minst mulig miljøpåvirkning, og vi ble sertifisert i henhold til ISO 14001 i 2012.

Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål og EUs ambisiøse klimamål NetZero i 2050. Som en del av dette arbeidet har vi nå samlet inn data og rapportert klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen for 2021 og 2022. Vi er nå klare til å sette reduksjonsmål frem til 2030, og arbeide med tiltak for å nå disse.

Les mer i vår bærekraftsrapport.

Bilde