QA, HMS og miljø

 

Vårt integrerte styringssystem sikrer kvalitet, helse, sikkerhet og miljø (QHSE).

  • Vi krever og verifiserer at våre leverandører har godkjente QHSE styringssystemer.
  • Vi tar vare på hverandre og har et trygt og åpent arbeidsmiljø som sikrer at arbeidsrelatert sykdom, skade eller ulykke ikke oppstår.
  • Vi er bevisst vår miljøpåvirkning og holder miljøpåvirkningen så lav som mulig.

Kontinuerlig forbedring og endringsvilje skal sikre at vi forblir en foretrukket leverandør til våre kunder. Vi er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert av DNV GL og vi er Achilles JQS kvalifisert.

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og vår Klima og miljørapport kan gjøres tilgjengelig ved å kontakte QHMS Leder på epost qa@haakonellingsen.no og be om å få tilsendt rapporten.

Bilde

Magnet JQS leverandør til norsk olje- og gassindustri

Certificate Magnet_JQS HEAS 220824.pdf