Optimal styring av kompressor

De aller fleste plattformene i Nordsjøen har kompressorer som en del av det kritiske hjelpesystemet som sikrer driften om bord. Oppetid og ytelse er høyt prioritert når det gjelder drift av kompressoren.
Skrevet den 19.01.2023, 00.00
Optimal styring av kompressor

Med dagens energikostnader, og ikke minst utfordringer/ krav til et så lavt CO2 fotavtrykk som overhodet mulig, er det å ha et bevisst forhold til selve prosesskontrollen avgjørende. For en kompressor som krever rask responstid er stabil prosesskontroll avgjørende. Vår leverandør Rexa tilbyr Electraulic™ aktuatorer med høy ytelse for kontinuerlig kontroll og overvåking.

Innen styring og kontroll av kompressorer oppstår det ofte utfordringer som «Compressor Surge». Dette fenomenet kommer som en følge av en midlertidig strømningsreversering gjennom kompressoren, f.eks grunnet en rask reduksjon i etterspørselen (under nedstenging av plattformen f.eks.) som igjen resulterer i en rask oppbygging av kompressorutløpstrykket.

Denne type hendelser kan forårsake skader på kompressoren og kan i sin tur lede til uønsket driftsstans. For å hindre dette leveres de fleste kompressorer med et «AntiSurge»-system. Hovedkomponenten her er «AntiSurge»- ventilen (ASV). Denne ventilen er helt avhengig av å kontrolleres optimalt, for å forhindre reversering av strømningsretningen gjennom kompressoren.

Applikasjonen krever en aktuator og et tilhørende styringssystem som har:

  • Rask og repetitiv responstid
  • Høy ytelse
  • Minimal dødtid
  • Minimal overkompensering

Vår løsning med den unike Electraulic™ aktuatoren fra Rexa oppfyller disse kravene. Denne aktuatoren overgår kravene til applikasjonen på 500 milli-sekund «full stroke trip», som gjør at en flytter det operative setpunkt fra «Surge-line» tilbake til driftskontroll. Rexa Electraulic™ aktuatorene gir en repeterbarhet på 0,05% og eliminerer overskyting uavhengig av setpunktet til ventilens «AntiSurge».