Personvernerklæring

 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Ellingsen-gruppen behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, og i markedsføringsøyemed. Personvern er viktig i Ellingsen-gruppens leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Hvilke behandlinger av personopplysninger foretas av Ellingsen-gruppen?

Behandling av personopplysninger som ledd i personaladministrasjon

Ellingsen-gruppen behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos Ellingsen-gruppen, og slettes 1 år etter at vedkommende har sluttet i firmaet. Dette gjelder ikke dokumentasjon som etter loven skal oppbevares lenger.

Den registrerte har rett til innsyn, retting og sletting ihht GDPR.
 

Kunde- og leverandøropplysninger

Ellingsen-gruppen behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder og leverandører som er nødvendige for gjennomføring av tjeneste- og vare leveranser. Med personopplysninger menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og evt stillingstittel. Den registrerte har rett til innsyn, retting og sletting ihht GDPR.

Sletting gjøres på bakgrunn av forespørsel fra den registrerte.
 

Behandling av opplysninger der Ellingsen-gruppen er kursarrangør

Ellingsen Systems AS er arrangør for OLF kurs.

Personopplysninger tilknyttet dette – navn og fødselsdato - gis til og oppbevares hos Enovate og Trainingportalen.

Kontaktinformasjon: accounting@haakonellingsen.no

Ellingsen-gruppen Personvernerklæring

Ellingsen Group Privacy Statement

Ellingsen Group Privacy Statement