Trådløs kommunikasjon

Haakon Ellingsen AS tar et steg videre inn i den trådløse teknologien. I oktober tegnet selskapet avtale med Mimes AS for distribusjon og salg av trådløse løsninger koblet til ISA100 standarden.
Skrevet den 28.01.2022, 00.00
Trådløs kommunikasjon

ISA100 er en trådløs teknologi i kategorien WSN (trådløst sensornettverk). Det er et åpent og universelt trådløst IPv6-nettverk utviklet av ISA (International Society of Automation) i 2009. Rundt 250 representanter fra bedrifter i bransjen deltok i utviklingsarbeidet, og bidro til å definere egenskapene til ISA100 (IEC 62734).

Produktutviklingen inn mot ISA100 markedet har i dag vært preget av industrielle løsninger. Produktene Haakon Ellingsen AS nå kan presentere er løsninger for trådløse produkter i Ex-soner med SIL sertifisering.

I første omgang vil vi lansere trådløse sendere for ISA100 nettverk til et utall av muligheter og applikasjoner. Denne trådløse enheten er den første Exd-sertifiserte senderen som har et grensesnitt som kan koble DO, DI, AI og Modbus direkte fra feltenheter med et ISA100 nettverk.

Det vil være versjoner tilgjengelig fra industridesign til eksplosjonsfarlige områder med SIL 2 kompatibelt design. Dette vil utvide fleksibiliteten til å forbedre sikkerheten og prosessforbedringer uten begrensninger av konvensjonelle IO-begrensninger og tilgjengelig kabler.

Ved overgang til trådløse nettverk vil en unngå mange av ulempene ved analog kabling, som f.eks:

  • Kostnader forbundet med kabling og kabelgater
  • Elektromagnetisk interferens
  • Fysiske ødeleggelser av isolasjon og derav risiko for korrosjon
  • Begrensede antall analoge signaler
  • Temperatursvingninger i omgivelsene kan påvirke nøyaktigheten ved kablede løsninger.

En viktig driver i olje- og gassbransjen er å drifte og overvåke installasjoner fra sentrale større kontrollrom. En annen trend er også ubemannede plattformer hvor det er essensielt å overvåke, styre og trende alt utstyret om bord fra land. Dette kan enkelt utføres ved hjelp av et ISA 100 nettverk.