Verkstedtjenester


Engineering, sammenstilling og testing. Alle typer pneumatiske, hydrauliske og elektriske kontrollpaneler, ventiler og aktuatorer.

Våre serviceingeniører har mange års erfaring og kunnskap innen kontrollventiler, sikkerhetsventiler, on/off-ventiler, aktuatorer og instrumentering.

Billede
Billede

Leveranser


Alle våre leveranser av hydrauliske og pneu­matiske kontrollsystemer, samt ak­tuerte ventiler er montert og testet enten ved vårt verksted på Skui utenfor Oslo eller ved vårt services­enter på Ågotnes utenfor Bergen.

Verkstedet på Skui har fasiliteter for maskinering, montering og testing av aktuerte ventiler.
 
Servicesenteret på Ågotnes utenfor Bergen har fasiliteter for maskinering, montering og testing av kontrollventiler, sikkerhetsventiler og on/off-ventiler.

Mer informasjon?

For mer informasjon:

Kontakt

HOVEDKONTOR - SKUI:
Tlf.: +47 67 15 12 00
sales@haakonellingsen.no

AVDELINGSKONTOR - BERGEN:
sales@haakonellingsen.no