Haakon Ellingsen AS overtar salget av Wågene produkter i Norge

Som informert i mai 2021, ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Haakon Ellingsen AS og Wågene Purifiner Technology AS for salg av Wågene produkter til deler av det norske markedet.
Skrevet den 11.01.2022, 00.00
Haakon Ellingsen AS overtar salget av Wågene produkter i Norge

Fra og med 1.1.2022 vil samarbeidsavtalen utvides til å dekke alt salg av Wågene produkter til hele det norske markedet. Wågene Purifiner Technology AS vil fremover konsentrere sitt salg mot eksportmarkedet.

I praksis betyr dette følgende for våre norske kunder fremover:

  • Alle bestillinger og leveranser vil behandles av Haakon Ellingsen AS
  • Alle tilbud og teknisk support på Wågene produkter vil håndteres av Haakon Ellingsen AS
  • Haakon Ellingsen AS har bygget opp et solid lagerhold av komplette produkter og reservedeler fra Wågene slik at korte leveringstider opprettholdes som tidligere
  • Bestillinger og andre henvendelser som i en overgangsfase blir rettet til Wågene Purifiner Technology vil bli videresendt til Haakon Ellingsen AS for behandling
  • Eventuelle reklamasjoner vil bli behandlet av Haakon Ellingsen AS
  • Webside, katalogmateriell og teknisk dokumentasjon for Wågene produkter vil fortløpende bli oppdatert under Haakon Ellingsen AS markedsprofil

Haakon Ellingsen AS vil i tett samarbeid med Wågene Purifiner Technology AS, sørge for at alle våre kunder fremover vil oppleve den samme gode service og oppfølging som det alltid har vært.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kurt Parkstad, Direktør Forretningsutvikling, mob: 950 36 082
e-post: parkstad@haakonellingsen.no