Service og vedlikehold


Reparasjon, vedlikehold og modi­fikasjon av alle typer prosessventiler, aktuatorer og filter.

Våre serviceavdelinger på Skui og Ågotnes har fasiliteter for maski­nering, montering og testing av kontrollventiler, sikkerhetsventiler og on/off-ventiler, inkludert aktuatorer og instrumentering

Servicesenteret utfører oppgaver som:

 • Installasjon av ventil/aktuator/kontrollsystem
 • Innkjøring og testing av installert utstyr
 • Ombygging og modifisering av eksisterende utstyr
 • Aktuering av eksisterende manuelle ventiler som står i prosess
 • Overhaling/modifikasjon av eksisterende kontrollsystemer
 • Rengjøring og service av hydrauliske magnetventiler
 • Rengjøring og service av filter (f.eks BOLL, automatfilter)
 • Inspeksjon og feilsøking
 • Reparasjon, vedlikehold og modi­fikasjon av kontrollventiler
 • Reparasjon, vedlikehold og modifikasjon av sikkerhetsventiler
 • Overhaling og testing av alle typer prosessventiler
 • Resertifiserting av sikkerhetventiler
 • Overflateinspeksjon ved FROSIO-inspektør
 • Tjenestene utføres ved avdelingene på Skui og Ågotnes, samt i mobile testcontainere offshore og on-shore.

Mer informasjon?

For mer informasjon:

Kontakt

HOVEDKONTOR - SKUI:
Tlf.: +47 67 15 12 00
sales@haakonellingsen.no

AVDELINGSKONTOR - BERGEN:
sales@haakonellingsen.no