Filterløsninger for DGS

I olje- og gassindustrien er det tørrgasstetninger eller «dry gas seals» (DGS) som er mest brukt i kompressorer der gass brukes som tetninger. Hovedfunksjonene til tetningen er å forhindre ukontrollert utslipp av prosessgass til atmosfæren, samt forhindre kontaminering til eller fra smøresystemet.
Skrevet den 01.06.2021, 00.00
Filterløsninger for DGS


Klaringene hvor gasstetningen brukes inne i en kompressor er enkelte steder svært små, og ren gass er derfor veldig viktig for å unngå skade på tetningsflater som kan føre til tap av prosessgass.

Haakon Ellingsen AS kan ved hjelp av BOLLFILTER tilby filter og separatorer som sørger for ren gass til DGS. Dette gjøres ved å fjerne partikler og fuktighet med en effektivitet opp til 99,99% for partikkel- og dråpestørrelser ned til 0,1 µm.

DGS systemer inneholder i tillegg til filter/separatorer også komponenter for å kontrollere og regulere trykk, temperatur og strømningshastighet. Her deler man gjerne systemet inn i 3 deler (primærtilførsel, mellomtilførsel og sekundærtilførsel) avhengig av applikasjon.

Primærtilførselen av gass er behandlet prosessgass og dersom denne er tungt forurenset vil det være nødvendig med for-filtrering (syklon, buffer, demister) før coalescer filteret tar ut fuktigheten.

Mellomtilførsel har man normalt kun i høytrykkapplikasjoner eller ved håndtering av skadelig gass. Luft eller nitrogen brukes da for å lage en ekstra tetning for økt sikkerhet.

Sekundærtilførselen er den ytterste tetningen og hindrer forurensning fra omgivelsene i å komme inn i systemet, samtidig som den sørger for at eventuell lekkasje rutes riktig vei.

Uansett hvilken del av dette systemet man jobber med kan vi bidra med de beste produktene for å gjøre prosessen så optimal som mulig.