Miljøvennlig oljerensing

Økt levetid på hydraulikkolje reduserer behovet for innsamling, håndtering og gjenvinning av spillolje. Siem Offshore har god erfaring med oljerenseren Hydrovac fra Haakon Ellingsen AS.
Skrevet den 11.01.2021, 00.00
Miljøvennlig oljerensing

I en tid hvor alt vi driver med blir målt opp mot et karbonavtrykk eller et karbonregnskap, er vi i Haakon Ellingsen AS stolte av å kunne levere utstyr som bidrar til reduksjon av uønskede utslipp.

Vår egenproduserte oljerenser HydrovacTM sørger for at hydraulikkoljen som brukes i industrien og til det martime markedet opprettholder sin kvalitet gjennom lang tid. Ved bruk av HydrovacTM vil det ikke være behov for å bytte olje i systemene fordi vannet fjernes effektivt ved vår patenterte vakuumteknologi. Dermed forhindres unødvendige driftsproblemer, økte kostnader og i verste fall mekanisk havari.

Økt levetid på hydraulikkoljen reduserer behovet for innsamling, håndtering og gjenvinning av spillolje. Disse prosessene er energikrevende og bidrar til økte uønskede utslipp.

Siem Offshore opererer en stor flåte av supply - og ankerhåndteringsfartøy i et internasjonalt marked. Ombord på mange av disse fartøyene er det installert Ellingsen HydrovacTM for rensing av oljen som benyttes i thrustersystemene. Brukserfaringene og tilbakemeldingene fra Siem Offshore er positive. Jon August Houge, Operation Manager i Siem, gir følgende tilbakemelding:
- Vi har hatt HydrovacTM oljerensere i drift på våre skip i opptil 10 år, hovedsakelig på side-thrustere, og disse bidrar til høy teknisk oppetid og bedre ytelse. Dette gjelder selvfølgelig også for selve oljerenseren, vi har kun positive erfaringer, og får god support og oppfølging fra Haakon Ellingsen AS.

Gjennom de siste 20 årene er det levert ca. 450 oljerensere til norsk og internasjonal industri. Majoriteten er til den maritime sektor hvor propell- og thrusterstyring representerer det største bruksområdet. Haakon Ellingsen AS har også levert systemer til vinsjer, kraner, rene HPU-applikasjoner samt ATEX godkjente maskiner til olje- og gassindustrien.

Som en del av det grønne skiftet er det vårt mål å bidra enda sterkere til miljøvennlig oljerensing og reduserte utslipp også til andre markeder og bruksområder.