Miljøvennlige løsninger

Haakon Ellingsen ønsker å bidra til et bedre miljø, og har valgt ut noen av FNs bærekraftmål som satsningsområde i 2020. Vi har nå iverksatt flere endringer for å bidra til mål nr 12; ansvarlig forbruk og produksjon, som blant annet fører til redusert bruk av kjemikalier og plast.
Skrevet den 13.08.2020, 00.00
Miljøvennlige løsninger

Renhold uten kjemikalier
Haakon Ellingsen AS sin avdeling på Ågotnes har investert i nytt vaskeutstyr for renhold og rens av mekaniske deler ved overhaling av ventiler. Daglig utføres det demontering med vask og rens av ventildeler, og over tid har det gitt ett høyt forbruk av rensemidler som inneholder kjemikalier som er skadelig for både medarbeidere og miljøet.

Vår nye vaskemaskin «CRC SmartWasher» er en fleksibel og flyttbar maskin som bruker et rensemiddel helt fritt for kjemikalier. SmartWasher er et miljøvennlig system som er 100 % biologisk, og som benytter mikroorganismer som bryter ned kullstoffbaserte stoffer som olje og fett, og omdanner disse til kulldioksider og vann.

Det flytende rensemiddelet Ozzy Juice er basert på en blanding av non-patogene (uskadelig for mennesker) mikrober. Disse mikrobene omdanner det skadelige avfallet til meget små mengder av kulldioksid og vann. Lignende typer mikrober har vært brukt i mange forskjellige biomedisinske prosesser, blant annet ved oljeutslipp i naturen f. eks. ved opprydningen etter Exxon Valdez utslippet i mars 1989. Etter å ha tatt i bruk vår CRC SmartWasher er forbruket av kjemikalier kraftig redusert.
 

Nytt, miljøvennlig pakkemateriale
Ved lageravdelingen til Haakon Ellingsen AS på Skui blir det daglig sendt ut små og store varer til våre kunder. Alle varer som sendes må pakkes godt slik at de ikke skades under transport. Tidligere er det hovedsakelig blitt benyttet ulike plastmaterialer til støtdemping og fyllmasse, men nå fokuserer vi på mer miljøvennlige løsninger.

Vi bruker nå en maskin som produserer nødvendig mengde pakkemateriale til hver forsendelse. Maskinen benytter resirkulert papir som kan gjenvinnes, samtidig som løsningen også reduserer behovet for lagerplass ift tidligere fyllmasse.

Så langt fungerer den nye løsningen supert, og plastforbruket er gått betydelig ned.