Samarbeid med BOLLFILTER

Haakon Ellingsen AS har inngått en samarbeidsavtale med BOLLFILTER som et ledd i økt fokus innen filtreringsteknologi og separeringsløsninger.
Skrevet den 17.12.2020, 00.00
Samarbeid med BOLLFILTER

Haakon Ellingsen AS informerte tidligere i år om økt satsing innen filtrerings- og separeringsløsninger. Det er derfor vi med stolthet kan bekrefte en samarbeidsavtale med BOLLFILTER for salg i Norge. Vi vil i første fase konsentrere vår salgsinnsats mot olje- og gassindustrien, der også raffinerier og gassbehandlingsanlegg inngår. BOLLFILTERs produkter komplementerer filterløsningene vi tilbyr fra blant annet Parker.

BOLLFILTER (Boll & Kirch Filterbau GmbH) er blant Tysklands største produsenter av filtreringsløsninger innenfor vannbehandling, smøreoljer og kjølemedier. Avtalen er inngått mellom Haakon Ellingsen AS og BOLLFILTER Nordic som har sitt hovedkontor i Danmark, og med eget Norgeskontor ved Kolbotn utenfor Oslo. BOLLFILTER har vært representert i Norge siden 1980 og er godt forankret innenfor maritim sektor, vannkraft og vannbehandling. Haakon Ellingsen AS vil, med sin lange erfaring fra olje- og gassindustrien, bidra til et enda større marked for BOLLFILTERs omfattende produktspekter.

Produktene:

  • Enkeltfilter (simplex)
  • Dobbeltfilter (duplex)
  • Automatfilter (selvrensende tilbakespylingsfilter)
  • Coalescer

Produktene og systemene til BOLLFILTER spenner over et stort bruksområde, og kan deles i tre hovedsegmenter:

  • Filtrering innenfor vannbehandling (kjølesystemer, vannkraft, produsert vann, gassturbiner, drikkevann, vindkraft)
  • Filtrering til smøreoljesystem for motorer og maskiner
  • Industriell filtrering (næringsmiddel, mekanisk bearbeiding, metall/smelteverk)

Gjennom samarbeidsavtalen med BOLLFILTER vil Haakon Ellingsen AS ytterligere styrke sin kompetanse innen fagområdene filtrering og separering.