Selvrensende filter for vann

aquaBoll® fra BOLLFILTER er et automatisk selvrensende filter med optimalisert funksjonalitet som kan tilpasses systemer for maksimal utnyttelse.
Skrevet den 24.03.2021, 00.00
Selvrensende filter for vann

Utfordringer med fleksibilitet og effektivitet løses gjennom et solid plattformkonsept som består av et flerdelt filterhus som gir bred tilpasningsevne i minst mulig format.

Automatfilteret aquaBoll® er spesielt egnet for å kunne håndtere krevende situasjoner og tøffe forhold. Det standardiserte konseptet sørger for lav innkjøpskostnad og høy allsidighet. Det kompakte designet gir enkel tilgang til de ulike komponentene, og reduserer dermed kostnader relatert til drift og vedlikehold. 

Ved å kombinere innovativt design med kvalitetskomponenter og lang levetid oppnår man en bærekraftig økning i vannkvaliteten.

Typiske applikasjoner med sjøvann:

 • Ballastvann
 • Eksos skrubber
 • Gasstankskip (FSRU)
 • Injeksjonsvann
 • Revers osmose
 • Brønnbåter

Typiske applikasjoner med ferskvann:

 • Treforedling
 • Kloakkrensing
 • Snøproduksjon
 • Stålproduksjon
 • Drikkevann
 • Klimakontroll (HVAC)
 • Energi (vannkraftverk, offshore vind, damp turbiner)
 • Vanning (irrigasjon)