Spennende serviceoppdrag

Haakon Ellingsen AS ble i fjor forespurt av Aibel AS om vi i samarbeid med Biffi Italia S.r.l. kunne modi-fisere flere store aktuatorer som skulle til Johan Sverdrup-plattformen. Oppdraget besto i modifikasjon av aktuatorene, funksjonstest av aktuatorene samt FAT av komplett unit (aktuator og ventil).
Skrevet den 12.11.2021, 00.00
Spennende serviceoppdrag

Det at Haakon Ellingsen AS har representert Biffi i det norske markedet i over 30 år, var utslagsgivende for at de originale kommersielle garantiene kunne videreføres etter gjennomført modifikasjonen på aktuatorene.

Avdelingen vår på Ågotnes ble valgt som lokasjon siden vi der har den nødvendige ventilkompetansen, samt at verkstedhallen er stor nok til at det ble plass til både ventiler og aktuatorer innendørs. Personell med aktuator-kompetanse ble hentet fra avdelingen på Skui siden de er spesialister innenfor produktgruppen aktuatorer, kontrollpanel og instrumentering mm.

Størrelsen og vekten på utstyret gjorde av vi måtte ta ekstra HMS-hensyn til så vel egne ansatte som besøkende teknikere fra ventilprodusenten og representanter fra Aibel AS og Equinor ASA. For å illustrere størrelse og vekt på avbildet utstyr kan det nevnes at de største aktuatorene har en vekt på ca 2,3 tonn og de største ventilene veier ca 5,5 tonn. Det ble benyttet ekstern hjelp i forbindelse med inn- og utkjøring av utstyret, mens påmontering og tilpassing av aktuatorer foregikk med egen intern kran.

Spesialister fra Haakon Ellingsen AS samarbeidet godt med ventilprodusenten, og utgjorde sammen et effektivt team som gjennomførte tilpassing av aktuator til ventil, utførte funksjonstesting og formell FAT av sammenkoblet unit som ble overvåket og kontrollert av Aibel AS og Equinor ASA.

For våre egne ansatte har dette vært et utfordrende og motiverende oppdrag, som har skapt intern entusiasme og glød rundt denne type ventiler og aktuatorer. Serviceavdelingene til Haakon Ellingsen AS overhaler, reparerer, samt re-sertifiserer ca. 550 ventiler i året, fortrinnsvis til offshore relaterte installasjoner.