Hovedkontor

Hovedkontor

Haakon Ellingsen AS
Postboks 184 - 1309 RUD

Telefon: 67 15 12 00

sales@haakonellingsen.no
logistics@haakonellingsen.no
accounting@haakonellingsen.no

Servicetelefon etter arb.tid.
Verksmester Ivar H Leine:
Tlf: 908 84 616

Avdeling Bergen

Avdeling Bergen

Haakon Ellingsen AS
Postboks 14 - 5346 Ågotnes

sales@haakonellingsen.no
logistics@haakonellingsen.no
accounting@haakonellingsen.no

 

Besøksadresser

 • 1
  Hovedkontoret i Bærum
  Årenga 8
  1340 Skui
  Norge
 • 2
  Avdelingen i Bergen
  Bleivassvegen 103
  5347 Ågotnes
  Norge